کودتای سیاسی در ونزوئلا به دست وزیر خارجه کانادا صورت گرفته
اندیشکده ران پل مدعی شد کریستیا فریلند، وزیر خارجه کانادا کودتای ترامپ در ونزوئلا را سازماندهی کرده است.