کوریای شمالی: جاپان از سازش مجدد دو کوریا ناراض است


کوریای شمالی: جاپان از سازش مجدد دو  کوریا ناراض است

رسانه های کوریای شمالی به انتقاد از جاپان پرداخته و این کشور را به “تحریک برای اقدامات خصمانه” متهم کردند.
به نقل از نویسنده یونهاپ، آنلایننامه رودونگ سیمون چاپ کوریای  شمالی از توکیو خواست اگر دنبال صلح و ثبات در منطقه است “جرایم دوران استعمارگری” خود را حل و فصل کند.
این آنلایننامه در یک یادداشت مدعی شده که جاپان برای دستیابی به هدفش که همان قدرت نظامی در منطقه است از رویکرد و سیاست خصمانه استفاده و آن را توجیه می‌کند.
در ادامه این یادداشت آمده است: یک رویکرد دراماتیک در شبه جزیره کوریا در حال رخ دادن است؛ جاییکه اوضاع جوری است که منطقه را در آستانه جنگ و تقابل نظامی قرار داده است. جاپان به این دلیل بسیار ناراحت است چون وضعیت سازش مجدد و تشنج زدایی در شبه جزیره کوریا به ضرر جاپانی است که به دنبال جنگ است. دولت جاپان به هر قیمتی که شده به دنبال توجیهی برای تشنج و جنگ در شبه جزیره کوریا است.