کوریای شمالی در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند


کوریای شمالی در فهرست سیاه پولشویی باقی ماند

سازمان بین المللی ضد پولشویی تصمیم گرفته است کوریای شمالی را به دلیل آنچه «فعالیت های مالی غیرقانونی و غیرشفاف» دانسته است در فهرست سیاه خود نگهدارد.
 ۳۷ کشور عضو این سازمان یک هفته قبل در پاریس راجع به کشورهای مختلف در برنامه مبارزه با پولشویی نشستی برگزار کردند که آمریکا، چین و کوریای جنوبی هم از شرکت کنندگان بودند.
کمیسیون خدمات مالی کوریای جنوبی امآنلاین در بیانیه ای در سایت خود خاطر نشان کرد که اعضا در نشست این سازمان که ‘اف آ تی اف’ نیز نامیده می شود به این نتیجه رسیدند که کوریای شمالی باید در فهرست کشورهای تحت نظارت باشد.
بنا به این بیانیه اعضا بر این باورند که کوریای شمالی درخصوص جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی مالی و مقابله با حمایت مالی از تروریست فعالیت چندانی نکرده است.
این بیانیه می افزاید که استفاده از روش های پولشویی بخصوص برای تولید تسلیحات کشتار جمعی از مسایل بسیار نگران کننده ای است که این سازمان روی آن متمرکز شده است.
به تمامی اعضا گفته شده است که باید مراقب هر گونه ارتباطات مالی با بانک های کوریای شمالی باشند تا مبادا درگیر مسایل پولشویی شوند که می تواند مجازات هایی برای آنها در پی داشته باشد.
‘پیونگ یانگ’ که تقریبا از یک سال قبل تحت تحریم های سرسختانه شورای امنیت و کشورهای آمریکا، جاپان و کوریای  جنوبی قرار گرفته است می گوید چرخه تولید بمب اتمی را تکمیل کرده است.