کیارستمی: دلیل ندارد زهرا نعمتی در انتخابات فدراسیون تیروکمان حاضر شود
دبیر فدراسیون تیروکمان گفت: زهرا نعمتی در بخش پارا المپیک افتخاراتی کسب کرده، اما این دلیل بر حضورش در انتخابات تیر اندازی با کمان نمی‌شود.