گرمای جهانی نمادی از تغییرات اقلیمی است


گرمای جهانی نمادی از تغییرات اقلیمی است

از مدت‌ها قبل پیش بینی شده بود تغییرات اقلیمی موجب افزایش حوادث آب و هوایی مخرب می‌شود. اکنون محققان اطمینان دارند این پیش بینی‌ها صحیح بوده است. به گفته آنها گرمای جهانی به افزایش دما در انگلیس و شمال اروپا از هفته‌ها قبل دامن زده است.”میشل‌ مان” از دانشگاه دولتی پنسیلوانیا و یکی از محققان برجسته آب و هوایی گفت: آب و هوای گرم، سراسر اروپا و همچنین از آمریکای شمالی تا جاپان را فرا گرفته است و این نمایی از تغییرات اقلیمی است و در نبود تغییرات آب و هوایی شاهد چنین وضعیتی نبودیم.به گزارش آنلایننامه گاردین، به گفته این کارشناسان پیامدهای اقلیمی دیگر پنهانی نیستند و می‌توان این تغییرات را به شکل واقعی مشاهده کرد. آنچه که در تابستان امسال اتفاق افتاد نمونه دقیقی از آن است.