گزارش رویترز از آخرین تلاش اروپا برای حفظ برجام
انگلیس، آلمان و فرانسه قرار است طی هفته آینده طرح خود را برای حفظ برجام به وزارت خارجه آمریکا ارائه دهند.