گزینه ترامپ به عنوان سفیر آمریکا در کره جنوبی معرفی شد
دونالد ترامپ، رئیس ستاد فرماندهی آمریکا در اقیانوس آرام را به عنوان گزینه مورد نظر خود به عنوان سفیر این کشور در کره جنوبی معرفی کرد.