گسترش ترویج آموزه‌های دینی با نو گرایی
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت: آموزه‌های دینی با نوگرایی بهتر و بیشتر ترویج می‌یابد.