گفتگوی تلفنی ترامپ با ترزا می درباره سوریه
رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند.