گفتگوی تلفنی ترامپ با ترزا می درباره سوریه




رییس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس به صورت تلفنی درباره سوریه گفتگو کردند.