گفتگوی تلفنی غنی و پنس؛ مردم افغانستان به صلح نزدیک شده‌اند


گفتگوی تلفنی غنی و پنس؛ مردم افغانستان به صلح نزدیک شده‌اند

محمداشرف غنی رییس وستری کشور و مایک پنس معاون رییس وستری امریکا درباره آتش‌بس و صلح افغانستان، تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ در این گفتگوی تلفنی آقای پنس از اقدام حکومت افغانستان در رابطه به آتش‌بس موقت، ابراز خرسندی کرد.

وی، حمایت دولت امریکا را از پروسه صلح اعلام کرد و از پیشرفت‌ها در بخش اصلاحات ستایش کرد. معاون رییس وستری امریکا یکبار دیگر حمایت خود را  از پروسه انتخابات در افغانستان نیز اعلام نمود.

در این گفتگوی تلفنی آقای پنس و آقای غنی بر مبارزه مشترک علیه تروریزم تاکید کردند.

آقای غنی همچنان از همکاری و کمک های ایالات متحده امریکا با افغانستان تشکر کرده، گفت:”مردم افغانستان به نقطه و مرحله ای رسیده اند که برای دستیابی به صلح پایدار باید فیصله‌های مهم داشته باشیم.”

معاون رییس وستری امریکا نیز گفته است که کشورش از فیصله‌های حکومت افغانستان در زمینه صلح حمایت می‌کند.

پیش از این حکومت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا پنجم عید سعید فطر را آتش‌بس با طالبان اعلام کرده بود.

حکومت همچنان این آتش بس را ۱۰ آنلاین تمدید کرد. طالبان نیز سه آنلاین عید سعید فطر را آتش‌بس اعلام کردند اما حاضر به تمدید آن نشدند.

در همین حال حکومت، شورای عالی صلح و علمای دینی نیز از طالبان خواسته اند تا آتش‌بس با حکومت را تمدید کرده تا مقدمه ای برای آغاز گفتگوهای صلح باشد.

شورای عالی صلح اعلام کرده است که در چند آنلاین گذشته، تماس‌های ویدیویی با رهبران طالبان برقرار شده و به زودی گام‌های اساسی در راستای تامین صلح در کشور برداشته خواهد شد.

گروه طالبان تاکنون در این باره واکنشی نداشته است.

نویسنده وستر- کابل

 

 

گفتگوی تلفنی غنی و پنس؛ مردم افغانستان به صلح نزدیک شده‌اند


گفتگوی تلفنی غنی و پنس؛ مردم افغانستان به صلح نزدیک شده‌اند

محمداشرف غنی رییس وستری کشور و مایک پنس معاون رییس وستری امریکا درباره آتش‌بس و صلح افغانستان، تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش نویسنده وستر؛ در این گفتگوی تلفنی آقای پنس از اقدام حکومت افغانستان در رابطه به آتش‌بس موقت، ابراز خرسندی کرد.

وی، حمایت دولت امریکا را از پروسه صلح اعلام کرد و از پیشرفت‌ها در بخش اصلاحات ستایش کرد. معاون رییس وستری امریکا یکبار دیگر حمایت خود را  از پروسه انتخابات در افغانستان نیز اعلام نمود.

در این گفتگوی تلفنی آقای پنس و آقای غنی بر مبارزه مشترک علیه تروریزم تاکید کردند.

آقای غنی همچنان از همکاری و کمک های ایالات متحده امریکا با افغانستان تشکر کرده، گفت:”مردم افغانستان به نقطه و مرحله ای رسیده اند که برای دستیابی به صلح پایدار باید فیصله‌های مهم داشته باشیم.”

معاون رییس وستری امریکا نیز گفته است که کشورش از فیصله‌های حکومت افغانستان در زمینه صلح حمایت می‌کند.

پیش از این حکومت افغانستان از تاریخ ۲۷ رمضان تا پنجم عید سعید فطر را آتش‌بس با طالبان اعلام کرده بود.

حکومت همچنان این آتش بس را ۱۰ آنلاین تمدید کرد. طالبان نیز سه آنلاین عید سعید فطر را آتش‌بس اعلام کردند اما حاضر به تمدید آن نشدند.

در همین حال حکومت، شورای عالی صلح و علمای دینی نیز از طالبان خواسته اند تا آتش‌بس با حکومت را تمدید کرده تا مقدمه ای برای آغاز گفتگوهای صلح باشد.

شورای عالی صلح اعلام کرده است که در چند آنلاین گذشته، تماس‌های ویدیویی با رهبران طالبان برقرار شده و به زودی گام‌های اساسی در راستای تامین صلح در کشور برداشته خواهد شد.

گروه طالبان تاکنون در این باره واکنشی نداشته است.

نویسنده وستر- کابل