گلایه شهروندان شیرازی از وضعیت اسفناک جاده + فیلم
وضعیت نامناسب جاده در گردنه گلچهره شهر شیراز تردد را برای شهروندان دشوار کرده است.