گلزنی کاوه رضایی برای شارلوا در مقابل کلاب بروژ +فیلم
کاوه رضایی زننده گل اول شارلوا در برابر کلاب بروژ بوده است.