گل اول پرسپولیس به صنعت نفت آبادان +فیلم
اولین گل پرسپولیس در دقیقه ۶۹ توسط علیپور به ثمر رسید.