گناوه ای‌ها از طرح کتابخانه گردی استقبال کردندرئیس اداره کتابخانه‌های عمومی ولایت گناوه گفت: طرح ملی کتابخانه گردی همزمان با سراسر کشور در این شهرستان اجرا و با استقبال خوب دوستداران کتاب روبرو شده است.