گوترش: تنها راه‌حل بحران سوریه، راه‌حل سیاسی است
دبیرکل سازمان ملل متحد بر حل‌وفصل بحران سوریه از طریق راه‌حل سیاسی تأکید کرد.