یادداشت‌تفاهم واردات برق از آذربایجان به ایران امضا شد
در نشستی با حضور معاونان وزیر نیروی ایران و وزیر انرژی آذربایجان،یادداشت تفاهم همکاری در زمینه واردات برق از آذربایجان به ایران در فصل تابستان امسال به امضا رسید.