یادداشت یک اسقف آمریکایی در انتقاد از سیاست جداسازی فرزندان مهاجران در مرز مکزیکگاردین در یادداشتی به قلم یک اسقف آمریکایی، سیاست‌های ضدمهاجرتی ترامپ را به باد انتقاد گرفت و آن‌ها را در تعارض با آموزه‌های مسیحیت دانست.