یادواره جانباز نازبیگم حسین میرزایی برگزار شدیادواره بانوی رزمنده و جانباز مرحومه نازبیگم حسین میرزایی با عنوان آبروی محله در بن برگزار شد.