یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام در وین پایان یافت
یازدهمین نشست کمیسیون مشترک برجام امروز ۲۵ اسفند با حضور هیئت‌های ایران و گروه ۱+۵ برگزار شد.