یزد، موفق‌ترین استان صنعتی کشور در سال ۹۶
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: یزد موفق‌ترین استان صنعتی کشور در سال گذشته انتخاب شد.