یک تیر و سه نشان آمریکا در غرب آسیا + فیلم
آمریکا با تمام توان هرکاری می‌کند تا با حضور در غرب آسیا منافع خود را تامین کند.