یک دمنوش فوق‌العاده برای مبارزه با کم‌خونی
دمنوش افسنتین کم خونی را رفع و خون را تصفیه می‌کند و برای افرادی که غلبه سودا دارند، مناسب است.