یک رقابت خاص با خودروهای خاص + فیلم
مرحله دوم مسابقات دریفت قهرمانی کشور به پایان رسید.