یک مخترع افغان از مسابقات جهانی کانادا مدال نقره گرفت


یک مخترع افغان از مسابقات جهانی کانادا مدال نقره گرفت

یک مخترع افغان از مسابقات جهانی کانادا یک مدال نقره و دو جایزه مخصوص دریافت کرد.

به گزارش نویسنده وستر؛ مصطفی رضایی رئیس انجمن اختراع کنندگان افغانستان که به نمایندگی رسمی از افغانستان در مسابقات جهانی اختراعات کانادا رفته است توانسته مدال نقره این مسابقات را به نام خود رقم بزند.

همچنین آقای رضایی دو جایزه مخصوص یکی از دانشگاه گالاتی رومانیا و دیگری از سازمان جهانی مالکیت فکری اختراع کننده‌ها را از آن خود کند.

در سومین دور مسابقات جهانی اختراع کننده‌ها که در شهر تورنتوی کانادا برگزار شده است ۲۵۰ مخترع از ۴۲ کشور جهان به شمول امریکا، کانادا و جرمنی اشتراک کرده و اختراعات خود را به رقابت گذاشته‌اند.

این مسابقات، با تلاش جامعه بین المللی نو آوران تورنتو و با حمایت فدراسیون جهانی اختراع کننده‌ها و سازمانی جهانی مالکیت فکری اختراع کنندگان در تاریخ اول سپتمبر برگزار شده بود.

مصطفی رضایی تا اکنون، مدال نقره مسابقات جهانی اختراعات کرواسی، مدال برونز مسابقات جهانی کوریای جنوبی، جایزه مخصوص تایوان و همچنین مدال برونز مسابقات جهانی اختراعات جرمنی را برای افغانستان کسب کرده است.

نویسنده وستر- کابل