یک مصدوم در برخورد با قطار در قائمشهر
یک نفر در قائمشهر امروز سه شنبه در برخورد با قطار مصدوم شد.