یک مقام سابق صلیب سرخ جهانی: زیرساخت‌ها در یمن آسیب دیده اند
الکساندر فیت، ئوول پیشین صلیب سرخ جهانی در یمن گفت، زیرساخت‌های این کشور به شدت آسیب دیده اند.