یک ناو جنگی کویت در خلیج فارس غرق شد
ستاد مشترک ارتش کویت روز شنبه با اشاره به غرق شدن یک ناو جنگی این کشور اعلام کرد این کشتی روز جمعه در خلیج فارس غرق شد، اما خدمه ناو توانستند آن را ترک کنند.