یک کارگرمعدن در سیرجان کرمان جان باخت
کارگر یکی از شرکت‌های پیمانکاری این معدن ساعتی پیش بر اثر سقوط از ارتفاع هشت متری داربست اسکلت فلزی حین کار جان باخت.
یک کارگرمعدن در سیرجان کرمان جان باخت