۱۲ مصدوم وکشته درسانحه رانندگی محور ساوه- بوئین زهرا
انحراف به چپ خودرو سواری در محور ساوه – بوئین زهرا موجب شد ۱۱ نفر مصدوم و یک نفر کشته شوند.