۱۳۵ نفر زندانی جرائم غیر عمد در استان سمنان وجود دارد
مدیر نمایندگی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه استان سمنان گفت: ۱۳۵ نفر زندانی جرائم غیر عمد در استان سمنان وجود دارد که ۱۸ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سطح استان سمنان نیاز است.