۱۸ هزار قلم تجهیزات و وسایل ورزشی و بهداشتی در کردستان توزیع شد
بیش از ۱۸ هزار قلم تجهیزات و وسایل ورزشی و بهداشتی مورد نیاز مدارس استان با عنوان کاروان امید به طور همزمان به مناطق شانزدگانه آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق تابعه کردستان ارسال شد.