۲۸ شهریور آغاز برگزاری همایش رسانه‌ای ۵ کشور حوزه دریای خزر
چهارمین همایش رسانه‌ای کشور‌های ساحلی دریای خزر ٢٨ تا ٢٩ شهریورماه در آستراخان روسیه برگزار می‌شود.