۳۰ کشور جهان پذیرای گلاب ایرانی/درآمد حاصل از صادرات گلاب چقدر است؟
کاشان مهمترین شهر در زمینه تولید گلاب محسوب می‌شود که کشور‌های بسیاری پذیرای این عرق گیاهی مفید و خوش عطر هستند.