۳ مصدوم بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو
بر اثر برخورد سه دستگاه خودرو در محور کرمانشاه- بیستون سه نفر مصدوم شدند.