۴۰ سال اقتدار ارتش انقلابی + کلیپ
کلیپی از ۴۰ سال اقتدار ارتش جمهوری اسلامی ایران را مشاهده می‌کنید.