۴ مصدوم در پی واژگونی پراید درهیرمند
معاون مرکز حوادث وفوریت های پزشکی زابل گفت: واژگونی یک دستگاه سواری پراید در شهرستان هیرمند سه راهی خمر ۴ نفر مصدوم شدند.