۵ مرحله خواب را بشناسید تا بهتر بخوابیدخوابیدن یکی از بخش‌های مهم زندگی روزانه انسان است که امکان بازیابی انرژی بعد از یک دوره تلاش را به انسان می‌دهد.