۷ مجروح در محور بوانات-خرمبید به شیراز
حادثه رانندگی در محور بوانات- خرمبید ۷ مصدوم برجای گذاشت.