۹ زخمی بر اثر انفجار گاز در دنور آمریکا
بر اثر انفجار گاز در ساختمانی در دنور آمریکا ۹ نفر زخمی شدند.