​​​​​​​اسطوره رئال مادرید : وینیسیوس باید رئال را ترک کند


​​​​​​​اسطوره رئال مادرید : وینیسیوس باید رئال را ترک کند

میشل سالگادو، اسطوره رئال مادرید معتقد است که وینیسوس برای رشد و رسیدن به اوج پتانسیلش باید رئال را ترک کند.
سطوره رئال گفت:” باید به این فکر کنیم که چه کاری باید در قبال وینیسوس انجام دهیم. فشار مضاعفی بالای گیمکن و مربی قرار دارد ولی باید آرامشش را حفظ کرده و آرام آرام منتظر یک فرصت باقی بماند. شاید باید سراغ تیم قدرتمندی در اسپانیا برود که با فشاری کمتر، فرصت بیشتری برای گیم کردن پیدا کند. فشار برای یک گیمکن جوان خوب نیست و او تحت فشار بسیاری قرار دارد.