​​​​​​​تولد طفلی عجیب با ۳۱ انگشت ! + تصاویرداکتران چینایی در تلاشند طی عملیات جراحی مختلفی که ۱۶ سال به طور می‌انجامد، انگشتان اضافی در دست‌ها و پاهای طفلی که ۳۱ انگشت دارد را حذف کنند.
بعد از انجام مراحل اولیه قرار است زیر تیغ جراحی برود. این طفل  که در قریه ژونگپینگ در ولایت هونان واقع در جنوب چین به دنیا آمده است قرار است طی سه مرحله در شفاخانه ای در شهر نینگبو تحت عملیات جراحی قرار بگیرد. مادر این طفل نیز که دارای انگشتان اضافی در دستهای خود است در تشریح این وضعیت که چندانگشتی نامیده می شود می گوید که این مشکل را از والدین خود به ارث برده است.  چند انگشتی که از هر ۱۰۰۰ طفل در یک طفل دیده می شود به این شکل عجیب بسیار نادر است. 
برخلاف مادر این طفل ، مورد این طفل بسیار اورژانسی به نظر می رسد و باید سریعتر تحت جراحی قرار بگیرد زیرا انگشتان اضافی پای این طفل می توانند در آینده بر روی راه رفتن او تاثیر بگذارند.