‎كوچ مردم به پيام رسان هاى داخلى نشانه اعتماد آنان است/٢٧ درصد مراجعه به تلگرام در کشور کاهش یافته است
دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد حدود ۲۷ درصد از بازدید مطالب در تلگرام و ۱۷ درصد از تولید مطالب در تلگرام از بازه زمانی یاد شده به بعد کاسته شد.