۱۰ پیشنهاد شگفت انگیز برای رفع موهای خشک و وز
معلوم است که دلیل داشتن موهای خشک و وز، کمبود آب و رطوبت است، پس اگر موهای خشک و وزی دارید، لطفا در تغذیه خود تجدید نظر کنید.