۱۰۰دستگاه روزانه مسافران اربعین کرمان راجابجا می کنند/ آمادگی برای اعزام تعداد بیشتر زائران اربعین
مدیرکل سیاسی و امنیتی استانداری کرمان گفت: سال گذشته برای ۸۱۲۶ نفر روادید اربعین صادر شد.