۱۱ قمارباز در نیمآنلاین به بازداشتگاه فرستاده شدند


11 قمارباز در نیمآنلاین به بازداشتگاه فرستاده شدند

پلیس ولایت نیمآنلاین می‌گوید ۱۱ تن از افراد مرتکب به قمارگیم را دستگیر کرده است.

این افراد آنلاین گذشته در حالی که در یک مسافرخانه واقع در منطقه نمایندگی‌های ترانسپورت شهر زرنج، دست به این کار زده بودند، بازداشت شده‌اند.

ولی احمد صریح، سخنگوی پلیس نیمآنلاین به نویسنده وستر گفت: افراد دستگیر شده همگی در حال قمارگیم بودند که پس از گزارش‌های رسیده، توسط پلیس بازداشت شدند.”

به بیان وی، اسناد و مدارک کافی این کار در دست پلیس است و پرونده این گروه قمارباز، به زودی به دادستانی فرستاده می‌شود.

گفته شده که این یازده نفر، از ولایت‌های مختلف بوده‌اند.

صریح تاکید کرده که عزم جدی پلیس برای برچیده شدن این فعل “خانمان سوز” جریان دارد.

قمارگیم نه تنها در افغانستان، در اکثر نقاط جهان وجود دارد.

در کشورهای غربی این فعل به صورت آزادانه و قانونی صورت می‌گیرد.

به تازگی قمارگیم با شیوه‌های مختلف به فضای آنلاین و اینترنت هم راه پیدا کرده است.

نویسنده وستر – ولایت نیمآنلاین