۲۰۰ نفر در ناآرامی‌های آنلاین کارگر در پاریس بازداشت شدند


200 نفر در ناآرامی‌های آنلاین کارگر در پاریس بازداشت شدند

پولیس در پاریس تقریبا ۲۰۰ تظاهرکننده نقابدار که در جریان تظاهرات سالانه آنلاین کارگر در آنلاین اول می شیشه فروشگاه‌ها را شکسته و موترها را آتش زدند دستگیر کرده است.

به گزارش نویسنده وستر به نقل از بی بی سی؛ در این آنلاین گروه‌های چپ افراطی هرج و مرج طلب موسوم به “بلوک سیاه” موفق شدند تظاهرات آرام علیه اصلاحات دولت امانوئل مکرون در بخش کارهای دولتی را تحت الشعاع قرار دهند.

پولیس گفت که حدود ۱۲۰۰ نقابدار در تظاهرات سالانه اول می که از طرف اتحادیه‌های کارگری برپا شده بود شرکت کردند.

پولیس برای متفرق کردن این گروه از گاز اشک آور و آب پاش استفاده کرد. در مجموع چهار نفر از جمله یک افسر پولیس جراحات سطحی برداشتند.

تظاهرکنندگان سیاهپوش سعی کردند راهپیمایی را متوقف کنند و بعدا شیشه مغازه‌ها را شکستند.

بنجامین گریوو سخنگوی دولت از تظاهرکنندگانی که صورتشان را پوشانده بودند انتقاد کرد.

او گفت: “وقتی در اعتقادات خود صداقت دارید، بدون نقاب ظاهر می‌شوید. کسانی که صورتشان را پوشانده بودند دشمنان دموکراسی هستند.”

میزان نارضایتی اتحادیه‌های کارگری از اصلاحات آقای مکرون بالاست. از جمله خدمه راه آهن، اعتصاب‌های سراسری سه ماهه ای را در واکنش به ترمیم شرکت دولتی “اس ان سی اف” شروع کرده اند.

در ماه مارچ ده‌ها هزار نفر از آموزگاران، پرستاران و سایر کارمندان بخش‌های خدمات به اعتصابات راه آهن پیوستند. رییس وستر فرانسه گفته است از طرح خود عقب نشینی نمی‌کند.

اتحادیه‌های کارگری گفتند شمار کسانی که در آرامش اعتراض کردند حدود ۵۵ هزار نفر بود. پولیس شمار آنها را حدود ۲۰ هزار نفر تخمین زد.

این تظاهرات در مقایسه با تجمع ۲۲۳ هزار نفری که در ماه سپتامبر در پاریس انجام شد کوچک بود.

نویسنده وستر- امور بین‌الملل