۲۵ نامزد مجلس نمایندگان از فهرست نهایی حذف شدند


25 نامزد مجلس نمایندگان از فهرست نهایی حذف شدند

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی، ۲۵ نامزد مجلس نمایندگان را از فهرست نهایی نامزدان حذف کرده است.

به گزارش نویسنده وستر؛‌ از چندی بدین سو کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی ایجاد شده تا شکایات پیرامون نامزدان در این زمینه را بررسی کند.

عبدالعزیر آریایی رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، مسوولیت ریاست کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی را به عهده دارد. اعضای آن نمایند‌گان وزارت امور داخله، وزارت دفاع ملی، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگان‌های محلی هستند.

آقای آریایی، امآنلاین جمعه (۱۲ اسد) در صفحه فیسبوکش نوشت:”ساعت يازده شب پنجشنبه مورخ ۱۱ اسد با اتفاق همکارانم ۲۳۰ اعتراض/ شکایت مربوط به کمیسیون بررسی را بالاخره تمام کردیم که در نتیجه ۲۵ تن حذف، ۳۷ تن اخطار، ۷ تن توصیه و شکایات مربوط به ۶۷ تن رد گردید.”

آقای آریایی توضیحات بیشتری در این باره نداده است.

این در حالی است که بسیاری از نهادهای جامعه مدنی بارها از کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی خواسته اند تا افراد متهم به فساد و قانون شکن را از فهرست نهایی کاندیدان مجلس نمایندگان حذف کنند.

این نهادها نگران اند که کمیسیون ویژه بررسی نامزدان متهم به عضویت یا فرماندهی گروه‌های مسلح غیر قانونی زیر فشارهای سیاسی قرار گرفته و نتوانند کارشان را به درستی انجام دهند.

نویسنده وستر- کابل