۲۷۰۰ امامزاده و ۳۵۰۰ روحانی، میزبان مردم در ایام نوروز ۹۷ + فیلم
۳۵۰۰ امامزاده در سراسر کشور آماده میزبانی از مردم عزیز کشورمان در ایام نوروز ۹۷ هستند.