۳۰۰ معتاد برای درمان از منطقه پل سوخته شهر کابل جمع آوری شدند


300 معتاد برای درمان از منطقه پل سوخته شهر کابل جمع آوری شدند

۳۰۰ فرد معتاد به مواد مخدر در جریان کمپاین “جمع آوری و درمان معتادان شهر کابل” از سوی وزارت مبارزه با مواد مخدر از ساحه پل سوخته جمع آوری شدند.

به گزارش نویسنده وستر؛ محمد ناصر شریفی یکی از مسوولان  وزارت مبارزه با مواد مخدر امآنلاین دوشنبه (۱۷ ثور) هنگام جمع آوری این معتادان گفت: “وزارت های داخله، مبارزه با مواد مخدر و صحت عامه از حدود یک ماه بدینسو کمپاینی را برای جمع آوری و درمان معتادان از سطح شهر کابل آغاز کرده اند.”

آقای شریفی افزود: “به همین اساس در جریان این کمپاین امآنلاین ۳۰۰ تن از معتادان را از ساحه پل سوخته کابل برای درمان به مرکز ترک اعتیاد (کمپ فینکس) در کابل منتقل می‌کنیم.”

وی افزود که این افراد پس از ۴۵ آنلاین تداوی، توسط وزارت کار برای فراگیری زمینه‌های کاری به آموزشگاه‌های حرفه آموزی شش ماهه انتقال داده می‌شوند.

محمد ناصر شریفی همچنان عنوان کرد: “هفته گذشته هم در جریان این کمپاین ۳۰۰ معتاد به مواد مخدر از سطح شهر کابل جمع آوری شده اند و تحت درمان قرار دارند. قرار است این کمپاین تا کاهش قابل ملاحظه معتادان از سطح شهر کابل ادامه پیدا کند”.

آقای شریفی از سویی هم از کمبود مراکز ترک اعتیاد در کابل گفت: “مراکز ترک اعتیاد در شهر کابل گنجایش درمان تمام معتادان در سطح این شهر را ندارند و به همین منظور حکومت در نظر دارد تا مرکز ترک اعتیادی با ظرفیت وسیع پذیرش معتادان در بیرون از شهر کابل ایجاد کند.”

بر بنیاد گزارش ها در حال حاضر بیش از سه میلیون نفر در کشور معتاد به مواد مخدر هستند. از این میان ۱.۲ میلیون تن را کودکان و حدود ۸۵۰ هزار تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند که هزاران نفر از این معتادان نیز در شهر کابل به سر می برند.

این درحالیست که براساس آمار های نهاد های بین المللی شمار معتادان به مواد مخدر در کشور آنلاین به آنلاین در حال افزایش است.

حمید پارسا- نویسنده وستر