۳۶ متخلف را دستگیر کردیم / زرنج جای امنی برای اوباش و زورگیران نخواهد بود


36 متخلف را دستگیر کردیم / زرنج جای امنی برای اوباش و زورگیران نخواهد بود

پلیس ولایت نیمآنلاین می‌گوید در یک ماه گذشته، ۳۶ تن از مرتکبان به جرائم مختلف را بازداشت کرده است.

ولی احمد صریح، سخنگوی پلیس نیمآنلاین به نویسنده وستر گفت: افراد بازداشت شده کسانی هستند که در اعمالی همچون قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، زورگیری و دیگر جرم‌ها دست داشته‌اند.

به گفته او، این بازداشتی‌ها در حال حاضر مورد بازجویی قرار دارند و قرار است تا پس از تکمیل پرونده به دادستانی معرفی شوند.

آقای صریح تاکید کرده که دستگیری این افراد در کاهش نا امنی‌ها و جرائم جنایی در نیمآنلاین و مخصوصا شهر زرنج تاثیر زیادی را دارد.

وی در قسمتی دیگر از صحبت‌هایش به آن عده از افرادی که در سطح شهر دست به یاغی‌گری و اذیت و آزار مردم می‌زنند، هشدار داده و گفته که شهر زرنج پس از این برایشان جای امنی نخواهد بود.

سخنگوی پلیس نیمآنلاین همچنین گفته است که پلیس بدون قید و شرط، افرادی که پس از این در شهر زرنج با ظاهری مشکوک رفت و آمد داشته باشند و یا بدون دلیل خاصی تا دیر وقت شب در پارک‌ها و خیابان‌ها رفت و آمد کنند، بازداشت می‌شوند.

به دلیل مرزی بودن ولایت نیمآنلاین، مردم زیادی از ولایت‌های مختلف در این ولایت به سر می‌برند.

این تجمع و نفوس مختلف، باعث شده که آمار جنایی در نیمآنلاین برجسته شود.

نویسنده وستر – ولایت نیمآنلاین